ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ 2016

Οι εξετάσεις νέων κυνηγών θα πραγματοποιηθούν στις 22 Σεπτεμβρίου 2016 στις 10:00π.μ. στο Δασαρχείο.