ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου, ΚΑΛΕΙ όλα τα μέλη του Συλλόγου, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (άρθρα 6 έως 8 του καταστατικού), η οποία θα γίνει εις την ΑΙΘΟΥΣΑ του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, την  Κυριακή 23η Ιουλίου 2017 και ώρα 10:00΄(πρωινή), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

Εις περίπτωσιν μη απαρτίας, που είναι και το πιο πιθανότερο, η Γενική Συνέλευση θα ματαιωθεί και θα ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ την επόμενη Κυριακή 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 την ίδια ώρα (10:00) στον ίδιο τόπο και χώρο και με το ίδιο θέμα ημερησίας διατάξεως, άνευ νέας προσκλήσεως, και η οποία θα θεωρηθεί εν ΑΠΑΡΤΙΑ με όσα θα είναι τα παρόντα μέλη, (άρθρον 7 παρ.7 του Καταστατικού)

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΕΙΝΑΙ

1. Ανακοίνωση Απολογισμού έτους 2016

2. Ανακοίνωση Προϋπολογισμού-Ισολογισμού έτους 2017

3. Έγκριση Εκτάκτου Εισφοράς για την Κυνηγετική περίοδο 2017-2018, για φιλοθηραματικούς σκοπούς,

4. Έγκριση Πρόσθετης Εισφοράς της Α' Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδ/σου για την κυνηγετική περίοδο2017-2018 για φιλοθηραματικούς σκοπούς.

5. Απόφαση για κόστος αδείας κυνηγίου για την κυνηγετική περίοδο 2017-2018.

6. Έγκριση εκπόνησης και υλοποίησης διετούς διαχειριστικού σχεδίου με στόχο την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πληθυσμών τη νησιώτικης πέρδικας «Ρόδος 2017».

 

7. Πεπραγμένα του Συλλόγου.

 

Εκ του Διοικητικού  Συμβουλίου