Από την Δευτέρα 03 Δεκεμβρίου 2018 τα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου θα λειτουργούν:

Δευτέρα 9:00 - 15:00
Τετάρτη 9:00 - 17:00
Παρασκευή 9:00 - 15:00

Εκ του Δ.Σ 
Ευχαριστούμε