Από 13 Αυγούστου 2019 οι κυνηγοί-μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου θα μπορούν να εκδώσουν ή να ανανεώσουν την άδεια θήρας για την νέα κυνηγετική περίοδο 2019 - 2020.

Κάθε ήμερα από τις 09:00 έως 17:00

Έκτακτα και την Κυριακή 18-08-2019 θα είμαστε ανοικτά 09:00 έως 15:00

Παρακαλούμε ενημερώστε τους φίλους σας κυνηγούς!

εκ του Δ.Σ

Ευχαριστούμε