ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Ζητείται προσφορά εργασίας για περίφραξη 800 μέτρων τρεχάτα και ύψους 2 μέτρων χωρίς τα υλικά μόνο τοποθέτηση.

Λεπτομέρειες για την κατασκευή επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 6937255823 κ. Σάββας.

Οι προσφορές να σταλούν εντός κλειστού φακέλου έως και 25 Φεβρουαρίου.