ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ

Οι επόμενες εξετάσεις νέων κυνηγών θα πραγματοποιηθούν στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 στη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου.