• PDF
  • Εκτύπωση

Από τις Αρχαιρεσίες του Κ.Σ.Ρ. που πραγματοποιήθηκαν την 30η Νοεμβρίου 2014, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε από αυτές συγκροτήθηκε σε σώμα στα γραφεία του Συλλόγου στην Έκτακτη Συνεδρίαση της 8/12/2014 και αποτελείται από τους :

 

α/α

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝ/ΕΠΩΝ

ΠΑΤΡΩΝ.

1

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗ

2

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΕΣΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

3

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ.

ΜΑΣΤΡΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΥΡΙΑΛΛΗ

4

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

ΚΑΛΗΓΕΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5

ΜΕΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΑΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΣΤΕΡΓΟΥ

6

ΜΕΛΟΣ

ΖΩΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

7

ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

8

ΜΕΛΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΤΡΟΥ

 

Ελεγκτική Επιτροπή

  1. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
  2. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

 

Αναπληρωματικοί

  1. ΠΟΛΥΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Εκ του Δ.Σ.

 

 

  • PDF
  • Εκτύπωση

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου και προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς, ενημερώνουμε όλους τους  κυνηγούς  του Νομού Δωδεκανήσου για τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 7 της ΚΥΑ 331/10301/25-1-2013 (ΦΕΚ 198 Β΄) όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 της ΚΥΑ 3941/120925/2013 (ΦΕΚ 2642 Β΄) για την έκδοση κυνηγετικής άδειας ο κυνηγετικός σκύλος οφείλει να έχει εν ισχύι εμβολιασμό λύσσας (που αποδεικνύεται από το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του σκύλου, όπου φαίνεται η ημερομηνία, το εµβολιακό σκεύασµα που έχει χρησιμοποιηθεί και η υπογραφή και η σφραγίδα του κτηνιάτρου).

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν 4039/2012 «Υποχρεώσεις ιδιοκτητών δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς», ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου του, καθώς και για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη γέννηση αυτού, καθώς και να τοποθετεί σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου του ζώου μεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται από τους κτηνιάτρους κατά την πραγματοποίηση του αντιλυσσικού εμβολιασμού του.

Α.  Διοικητικές κυρώσεις Ν. 4039/2012

α) Μη κατοχή ενημερωμένου βιβλιαρίου υγείας του κυνηγετικού σκύλου σε οποιαδήποτε μετακίνηση του ζώου επισύρει πρόστιμο 300 ευρώ (άρθρο 5 παρ. 4).

β) Απουσία εν ισχύι εμβολιασμού λύσσας (ισχύς εμβολίων 1 έτος) και μη τοποθέτηση της μεταλλικής κονκάρδας που προβλέπεται επισύρει διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ (άρθρο 5 παρ. 1α) Η χορήγηση μεταλλικής κονκάρδας ένδειξης αντιλυσσικού εμβολιασμού είναι υποχρέωση του κτηνιάτρου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1α του ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4235/2014.

γ) Παράλειψη προσκόμισης στον οικείο Δήμο του αντιγράφου του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ (άρθρο 5 παρ. 1η).

δ) Αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη ή άλλο πρόσωπο ή κτηνίατρο επισύρει διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας επαγγέλματος του κτηνιάτρου (άρθρο 5 παρ. 8β).

ε) Η καθοιονδήποτε τρόπο άρνηση ή παρακώλυση του ελέγχου που πραγματοποιούν τα αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων ελέγχου καθώς και η μη παροχή ή η παροχή ψευδών, ελλιπών ή/και ανακριβών πληροφοριών και στοιχείων επισύρει διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ (άρθρο 21 περ. 41).

Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων του παρόντος νόμου είναι τα αναφερόμενα στην περίπτωση ιδ΄ του άρθρου 1 και συγκεκριμένα οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δασικής Υπηρεσίας, των Τελωνείων, των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι από τους παραβάτες των διατάξεων περί ηλεκτρονικής σήμανσης των ζώων προβλέπεται η αφαίρεση της άδειας θήρας  (άρθρο 5 παρ. 5).

Β. Ποινικές κυρώσεις άρθρο 20 Ν. 4039/2012

α) Η έλλειψη ενημερωμένου βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από 5.000 έως 15.000 ευρώ. (άρθρο 5 παρ. 1γ).

β) Ο βασανισμός, η κακοποίηση, η κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ’ αυτού, όπως ιδίως η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, η σύνθλιψη και ο ακρωτηριασμός  τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από 5.000 έως 15.000 ευρώ (άρθρο 16α).

Στις παραπάνω περιπτώσεις α) και β, σε περίπτωση υποτροπής, οι χρηματικές ποινές, που προβλέπονται διπλασιάζονται.

 

 

γ) Οι παραβάτες της διάταξης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5, δηλ. η  αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς (με σκοπό να αποτραπούν φαινόμενα εγκατάλειψης ζώου) ή από άλλο πρόσωπο ή από κτηνίατρο (με σκοπό την αποτροπή παράνομου σκοπού). καθώς και η κλοπή οποιουδήποτε ζώου συντροφιάς τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών και χρηματική ποινή μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, ενώ η κλοπή κυνηγετικού σκύλου ή σκύλου βοήθειας τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα έτος και χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) μέχρι οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

http://dasarxeio.com/2014/08/29/417-3/

  • PDF
  • Εκτύπωση

Το 1976 ιδρύεται το κυνηγετικό σωματείο υπό την επωνυμία «ΡΟΔΙΑ ΕΛΑΦΟΣ» Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου με έδρα την πόλη της Ρόδου και περιφέρεια την οριζόμενη διΆ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 10 του Ν. 177/75.

Ο Σύλλογος έχει αναγνωρισθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – πρώην Υπουργείο Γεωργίας.Ο Σύλλογος σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – πρώην Υπουργείο Γεωργίας - λειτουργεί υπό την εποπτεία αυτού.

Ο Σύλλογος ανήκει οργανικά και διοικητικά εις την Α΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδ/σου.
Σκοπός του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου είναι η οργάνωση των κυνηγών , η κυνηγετική κατάρτιση και προαγωγή αυτών προς απόκτηση της αναγκαίας πειθαρχίας της συνειδήσεως διά τη εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων θήρας αφενός και την συμβολή αυτού εις την προσπάθεια της Πολιτείας για προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου καθώς και τη λελογισμένη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.

Μέσα από την επίτευξη αυτού του σκοπού πετυχαίνουμε :

· Την άμεση συνεργασία με τις αρχές της Περιφέρειας για τα κυνηγετικά θέματα , της Α΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδ/σου καθώς και των άλλων Συλλόγων μέσα από την έρευνα, μελέτη, εφαρμογή και επίλυση προβλημάτων όπου και αν προκύπτουν.

· Την σωστή αγωγή μέσω όλων των μελών για ανάπτυξη του σεβασμού προς το θήραμα και το περιβάλλον.

· Την ίδρυση εκτροφείων και σταθμών εξοικειώσεως και εξαπολύσεως (απελευθερώσεως) θηραμάτων κατόπιν τη σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας – (254 παρ.6 του ν. 86/69, ως αντικατέστη υπό του άρθρου 4 του Ν. 177/1975, για τον εμπλουτισμό των θηραμάτων)-.

· Την δίωξη της λαθροθηρίας και μείωσης των επιβλαβών θηραμάτων.

· Την ίδρυση κυνηγετικών καταφυγίων, κυνηγετικών περιπτέρων, σκοπευτηρίων.

· Την ίδρυση Λεσχών, εντευκτηρίων και διαλέξεις προς εξύψωση της κυνηγετικής αγωγής των μελών, την οργάνωση εορτών, εκδρομών και λοιπών εκδηλώσεων για τον ίδιο σκοπό.

· Την άμεση, ταχεία και καλή εξυπηρέτηση των μελών του Συλλόγου καθώς και την προστασία των ηθικών και υλικών συμφερόντων των μελών αυτού.

Από τις Αρχαιρεσίες του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου που πραγματοποιήθηκαν την 8η Ιουνίου 2014, το νέο διοικητικό συμβούλιο που εκλέχτηκε από αυτές συγκροτήθηκε σε σώμα στα γραφεία του Συλλόγου στην έκτακτη συνεδρίαση της 10/06/2014 και αποτελείται από τους:
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΩΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4. ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΖΑΓΟΥΡΑΚΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
5. ΜΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΣ ΣΑΒΒΑΣ
6. ΜΕΛΟΣ ΣΙΑΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7. ΜΕΛΟΣ ΤΖΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
8. ΜΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΚΑΡΟΣ
Ελεγκτική Επιτροπή
1. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
Αναπληρωματικοί
1. ΠΟΛΥΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Το εκλεγέν Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου θέλει να ευχαριστήσει όλους τους κυνηγούς – μέλη για συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες της 8/06/2014.
Διαβεβαιώνουμε τα μέλη – κυνηγούς του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου ότι θα φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας με σκοπό την επίτευξη των στόχων μας μέσα στα όρια της καλής συνεργασίας με τις αρχές, την ηθική και την νομιμότητα.

Εκ του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας