Το 1976 ιδρύεται το κυνηγετικό σωματείο υπό την επωνυμία «ΡΟΔΙΑ ΕΛΑΦΟΣ» Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου με έδρα την πόλη της Ρόδου και περιφέρεια την οριζόμενη διΆ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 10 του Ν. 177/75.

Ο Σύλλογος έχει αναγνωρισθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – πρώην Υπουργείο Γεωργίας.Ο Σύλλογος σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – πρώην Υπουργείο Γεωργίας - λειτουργεί υπό την εποπτεία αυτού.

Ο Σύλλογος ανήκει οργανικά και διοικητικά εις την Α΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδ/σου.
Σκοπός του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου είναι η οργάνωση των κυνηγών , η κυνηγετική κατάρτιση και προαγωγή αυτών προς απόκτηση της αναγκαίας πειθαρχίας της συνειδήσεως διά τη εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων θήρας αφενός και την συμβολή αυτού εις την προσπάθεια της Πολιτείας για προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου καθώς και τη λελογισμένη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.

Μέσα από την επίτευξη αυτού του σκοπού πετυχαίνουμε :

· Την άμεση συνεργασία με τις αρχές της Περιφέρειας για τα κυνηγετικά θέματα , της Α΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδ/σου καθώς και των άλλων Συλλόγων μέσα από την έρευνα, μελέτη, εφαρμογή και επίλυση προβλημάτων όπου και αν προκύπτουν.

· Την σωστή αγωγή μέσω όλων των μελών για ανάπτυξη του σεβασμού προς το θήραμα και το περιβάλλον.

· Την ίδρυση εκτροφείων και σταθμών εξοικειώσεως και εξαπολύσεως (απελευθερώσεως) θηραμάτων κατόπιν τη σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας – (254 παρ.6 του ν. 86/69, ως αντικατέστη υπό του άρθρου 4 του Ν. 177/1975, για τον εμπλουτισμό των θηραμάτων)-.

· Την δίωξη της λαθροθηρίας και μείωσης των επιβλαβών θηραμάτων.

· Την ίδρυση κυνηγετικών καταφυγίων, κυνηγετικών περιπτέρων, σκοπευτηρίων.

· Την ίδρυση Λεσχών, εντευκτηρίων και διαλέξεις προς εξύψωση της κυνηγετικής αγωγής των μελών, την οργάνωση εορτών, εκδρομών και λοιπών εκδηλώσεων για τον ίδιο σκοπό.

· Την άμεση, ταχεία και καλή εξυπηρέτηση των μελών του Συλλόγου καθώς και την προστασία των ηθικών και υλικών συμφερόντων των μελών αυτού.